KOMUNIKATY

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU HELP ANIMALS

W ostatnich miesiącach otrzymujemy coraz więcej e-maili i telefonów w których Państwo żądacie podjęcia przez nas najprzeróżniejszych działań jak np. wyłapanie wolno żyjących kotów, dostarczenie karmy, zabranie bezdomnego zwierzęcia , sterylizacja itp.
Stowarzyszenie nasze działa wyłącznie społecznie. Nie zatrudniamy pracowników. Działalność swoją realizujemy w czasie wolnym od pracy czy też nauki. Nie mamy, co chyba zrozumiałe stałych dyżurów. Nie działamy na zasadzie pogotowia ratunkowego.
Nie jesteśmy dofinansowywani przez żadne podmioty. Srodki na działalność czerpiemy wyłącznie z darowizn w takiej czy innej formie. Nie stać nas na finansowanie zakupu karmy czy też refundacji zabiegów lekarsko – weterynaryjnych dla zwierząt, które posiadają właścicieli.
Nie dysponujemy schroniskiem ani przytuliskiem toteż nie mamy możliwości wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki .
Zadania te należą do gmin i to jest ich obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt. Na ten cel gminy posiadają środki finansowe.
Działalność nasza w żadnym wypadku nie może polegać na wyręczaniu administracji samorządowej . Dotychczas w wielu przypadkach podejmowaliśmy takie działania , które do nas nie należały ale było to spowodowane opieszałością wielu urzędników gminnych.
Od ośmiu lat gminy powiatu kaliskiego nie potrafią się zorganizować i wybudować międzygminnego schroniska dla psów i kotów . Wolą nie widzieć problemu albo liczą , że problemy rozwiąże im Help Animals.
Podstawowym kierunkiem działalności Stowarzyszenia Help Animals jest ujawnianie przypadków szeroko pojętego znęcania się nad zwierzętami . W tych przypadkach zapewniamy kompleksową pomoc zwierzętom łącznie z pokrywaniem kosztów leczenia i opieki nad zwierzęciem do czasu znalezienia mu nowych właścicieli.
Przejeliśmy też na siebie interwencje w przypadku zagrożenia życia i zdrowia zwierząt dzikich .
W promieniu ok. 100 km jesteśmy jedyną organizacją społeczną , która zajmuje się tą problematyką. O skali zjawiska mówi fakt , że rocznie zmuszeni jesteśmy ok. 20 spraw przekazywać organom ścigania celem podjęcia czynności procesowych i postawienia sprawców przed sądem.
Reasumując Help Animals ma określone cele działalności ale nie jest w stanie zajmować się kompleksowo problematyka ochrony zwierząt i wyręczać w tym przedmiocie podmioty do tego zobowiązane ustawą czy też schroniska , które na swoją działalność otrzymują środki budżetowe z gmin.